svane2.jpg] - 8028 Bytes Medier i Norden

Suomenkielinen pääsivu
  
Neljännesvuosijulkaisut   | Velkommen | Velkomin | Welcome | Yleiskatsaus   
  Medier i Norden 1994 - 2003

Suomenkielinen neljännesvuosikatsaus (joulukuu 2003) Medier i Norden on ilmestynyt. Se on yhteenveto skandinaviankielisestä uutiskirjeestä Medier i Norden: Resymé.

Hyvän uuden vuoden toivotukset vuodelle 2004 käyvät Medier i Nordenin kohdalla toteen: julkaisutoiminta lasketaan uudelle pohjalle ja toimittajana lähden matkalle mukaan jännittävään yhteistyöhön NORDICOM:in (Pohjoismaisen viestintätutkimuksen tietopalvelun) kanssa.

NORDICOM astuu ohjaksiin. Se on tiedotus- ja viestintätutkimuksen dokumentoinnista ja tietopalvelusta vastaava keskus, jota mm. Pohjoismainen ministerineuvosto rahoittaa. NORDICOM on sijoitettu Göteborgin yliopiston yhteyteen, mutta kussakin pohjoismaassa on omat kansalliset NORDICOM-keskukset.

NORDICOM:in suunnitelmana on Nordic Media Trends-nimisen tietoportaalin lanseeraaminen vuoden 2004 loppupuolella. Portaalin kautta selviää mm. viestintätilastot, Pohjolan viestintälainsäädäntö sekä EU:n viestintäpolitiikka. Mukana on myös linkki Medier i Norden-uutiskirjeeseen. Tietyiltä osin jatketaan siis valtaosin Medier i Nordenin linjaa kuitenkin tarjontaa ja palveluja huomattavasti kehittämällä.


Uusi Medier i Norden on edelleenkin vanhassa verkko-osoitteessa www.nmn.org sekä NORDICOM:in omassa osoitteessa www.nordicom.gu.se. Kesän 2004 jälkeen "uusi" Medier i Norden ilmestyy ainoastaan Nordic Media Trends-Internet-portaalissa.

Uutiskirjeet julkaistaan vastedes Skandinavian kielillä (vaihdellen tanskan, norjan ja ruotsin välillä) sekä englanniksi. Uutiskirjeet ilmestyvät tammi-helmikuussa, kesäkuussa, syyskuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Viidennessä, vuoden viimeisessä, uutiskirjeessä on yhteenveto Pohjolan ajankohtaisista mediatrendeistä.

Hyvää uutta vuotta!

Ystävällisin terveisin

Terje Flisen
Toimittaja

  Medier i Norden
(vuoteen 1999 nimellä Nordisk Medie Nytt) on Pohjoismaiden Ministerineuvoston pohjoismaisen ja kansainvälisen mediapolitiikan ja mediakehityksen uutiskirje.

Uutiskirjeen neuvoa-antavana elimenä on toiminut Pohjoismaisen ministerineuvoston kulttuuri- ja viestintäyhteistyön johtoryhmä. Aikaisemmin Nordisk Medie Nytt/Medier i Norden käytti pohjoismaisissa kulttuuri-, opetus- ja viestintäministeriöissä työskenteleviä artikkelinkirjoittajina eli paikallistoimittajina.

Nordisk Medie Nytt (Medier i Norden) ilmestyi neljä kertaa vuodessa aina vuoteen 1998 saakka. Vuosina 1999-2002 julkaistiin painettu yhteenveto vain kerran vuodessa kaikilla Medier i Nordenin kielillä.

Skandinavisilla kielillä ilmestynyt nettiversio koostui kahdesta osasta:
– joukkoviestimien yhä useampia eri osa-alueita tarkastelevasta neljännesvuosijulkaisusta, jota täydensi alan tilastot sekä
– Resymée-tiedotuslehdestä, johon oli koottu uutispätkiä pohjoismaisesta ja kansainvälisestä mediamaailmasta.

Skandinavisilla kielillä ilmestyneen varsinaisen julkaisun lisäksi Resyméen artikkeleista on julkaistu otteita suomeksi, islanniksi ja englanniksi. Suomen- ja englanninkieliset versiot julkaistiin painetussa muodossa neljä kertaa vuodessa ja pelkästään verkkoon siirryttiin vuonna 1998.

Vanhemmat vuosikerrat ovat myös saatavissa verkosta maaliskuusta 1994 alkaen aina vuoteen 1999 saakka.

Medier i Norden on vapaasti siteerattavissa vain jos alkuperäislähde mainitaan selvästi.

  Päätoimittaja                                           Vastaava toimittaja
Terje Flisen (TF)                                         Pääjohtaja Per Unckel
Postboks 1726 Vika                                   Pohjoismaiden ministerineuvosto,
0121 Oslo, Norge                                       Store Strandstræde 18
Puh. (+ 47) 22 36 46 45                              DK-1255 København K., Danmark
                            

Medier i Norden (aikaisemmin Nordisk Medie Nyt) ISSN 1396-9331 – elektroninen julkaisu.