svane-blaa.jpg - 2932 Bytes

Medier i Norden
Nordic Media

  
Velkommen | Tervetuloa | Velkomin | Welcome | Oversikt/yleiskatsaus/yfirlit/site map

 
Nordisk radio- og TV-lovgivning

Pohjoismainen radio- ja televisiolainsäädäntö

Norræn útvarpslöggjöf


Danmark

Gældende love og bekendtgørelser på Kulturministeriets område


Finland

Joukkoviestintä säädökset - Liikenne- ja viestintäministeriö
Stadganden angående masskommunikation - Trafikministeriet


Island

Lög og reglugerðir - Menningarmálaráðuneytið
Love - Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet


Norge

Lover og forskrifter tilknyttet Kulturdepartementet


Sverige

Svensk radio- og TV-lovgivning


Rapporter

Les Rapport om public service verksamheten i de nordiska länderna
Del I (ca. 350K) - Sammanställning och jämförelse av de nordiska ländernas gällande regleringar och regleringsmetoder avseende public service verksamheten.

Les også rapporten Public Service i Norden
Del II (ca. 150K) - Redogörelse för utvecklingstendenser på radio- och TV-området, aktuella frågeställningar för public service verksamheten och de nordiska public service företagens samarbete.Gå til toppen av siden  |   Palaa sivun alkuun  |  Fara efst á síðuna