svane.jpg - 8028 Bytes Medier i Norden

Kolmas neljännesvuosijulkaisu 2003
  
    Suomenkielinen pääsivu | Arkisto - neljännesvuosijulkaisut | Yleiskatsaus   
  Sisältö

Islanti   |   Norja   |   Ruotsi   |   Suomi   |   Tanska   |   Pohjola

  Medier i Norden neljännesvuosijulkaisut
löytyvät suomenkielisinä verkkojulkaisuina aina vuodelta 1994. Julkaisut sisältävät suomenkielisen koosteen skandinaavisilla kielillä ilmestyvästä Medier i Norden: Resymé -julkaisun tiedotteista.

Medier i Norden (entinen Nordisk Medie Nyt) -sivujen sisältö on vapaasti lainattavissa mikäli lähde mainitaan selvästi.

  Päätoimittaja                                           Vastaava toimittaja
Terje Flisen (TF)                                         Pääjohtaja Per Unckel
Postboks 1726 Vika                                   Pohjoismaiden ministerineuvosto,
0121 Oslo, Norge                                       Store Strandstræde 18
Puh. + 47 22 36 46 45                                DK-1255 København K., Danmark

Medier i Norden (aikaisemmin Nordisk Medie Nyt) ISSN 1396-9331 ­ elektroninen julkaisu.

 

ISLANTI 

15.10.2003: Brittiläinen sijoittaja suunnittelee Nordurljós-mediayrityksen ostoa

Nordurljósin omistajat ovat neuvotelleet brittiläisen sijoittajan kanssa mahdollisesta yritysmyynnistä, Daily News from Iceland kirjoittaa.

Liikemies Marcus Evans on tarjonnut Nordurljósin omistajille miljardi islannin kruunua (USD 12,5 miljoonaa) Stöd 2:n, Skjár Einnin ja muutaman radioaseman omistavasta mediayrityksestä.

Toisen miljardin sijoittamista Nordurljósiin suunnitteleva Evans on sanonut olevansa halukas ostamaan yrityksen edellyttäen, että yrityksen pankki poistaa islannin kruunuissa 6,9 miljardia saatavistaan (USD 83 miljoonaa). Summa on puolet Nordurljósin velkasummasta.

Lähde: Daily News from Iceland

Palaa sisällysluetteloon

 

NORJA 

14.10.2003: Lähetyskielto pornolle kaapeliverkossa ei sodi ETA-sopimusta vastaan

EFTA:n valvontaelin ei vastusta Norjan pornografisten ohjelmien lähetyskieltoa. Ruotsissa kanavat Canal + Gul, Canal + Blå ja TV 1000 lähettävat näitä ohjelmia kaapeliverkossa, ilmoittaa Norjan kulttuuri- ja kirkkoasiainministeriö.

Norjassa lähetetyt pornografiset elokuvat ovat yleensä sensuroitu mustalla nauhalla. Digitaaliverkossa katsojat voivat helposti poistaa sensuurinauhan ja katsoa luvatonta pornoa. Valtion elokuvavalvontaviranomainen on todennut tiettyjen norjan kaapeliverkossa lähetettävien elokuvien todennäköisesti olevan rikoslain vastaisia.

Norja ilmoitti aikaisemmin tänä vuonna EFTA:n valvontaelimelle kieltävänsä luvattomat pornolähetykset digitaaliverkossa, koska se voi olla vaaraksi lapsille ja nuorille.

Lähde: Norjan kulttuuri- ja kirkkoasiainministeriö

Palaa sisällysluetteloon

 

RUOTSI 

10.10.2003: Hallitus on nimittänyt komitean selvittämään julkisen palvelun toimintaa

Hallitus on päättänyt nimittää parlamentaarisen komitean tehtävänään perusteellisesti analysoida ympäröivää maailmaamme ja tämän pohjalta esittää julkisen palvelun radion ja television toimintakriteereitä. Komitea käsittelee ennen kaikkea kysymyksiä koskien ohjelmayritysten toimeksiantoja ja organisaatiota.

Lähetysluvat seuraavien kohdalla, Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) ja Sveriges Utbildningsradio AB (UR) ovat voimassa vuoden 2005 loppuun. Tammikuun 1. 2006 alkaa uusi lupakausi. Komiteatyön tulos esitetään ennen elokuuta 2004.

Hallitus on samalla päättänyt antaa erityiselle selvittäjälle tehtäväksi kerätä tietoa maksuvelvoitteista ja TV-maksun perimisestä, varojen jaosta ohjelmayrityksille sekä alv-kysymyksistä. Työn tulee olla valmis ennen elokuuta 2004.

Lähde: Ruotsin kulttuuriministeriö

Palaa sisällysluetteloon

 

SUOMI 

21.10.2003: Seitsemän yhtiötä hakee digitelevision alueellista ohjelmistolupaa

Liikenne- ja viestintäministeriö sai seitsemän hakemusta digitelevision alueelliseen ohjelmistolupaan ja kolme hakemusta radiotoimintaan digitaalisissa televisioverkoissa. Hakuaika päättyi 21. lokakuuta.

Haettavissa oli ohjelmistolupia digitelevisiotoimintaan lähinnä Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjanmaan - Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan alueille. Viime keväänä luvat myönnettiin jo Helsingin, Tampereen ja Turun alueille.

Ohjelmistoluvan saaneen pitää aloittaa toimintansa kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan voimaantulosta.

Televisiotoiminnan ohjelmistolupahakemukset
Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy / Radio Seinäjoki hakee ohjelmistolupaa mahdollisimman laajalle alueelle. Järviradio Oy hakee lupaa Keski-Suomeen ja Pohjanmaalle sekä Etelä-Pohjanmaalle. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy hakee lupaa Kruunupyyn ja Haapaveden lähettimien alueille. Sisä-Suomen Kuvapäät Oy hakee lupaa Keski-Suomen alueelle.

Kpy Kaapelitelevisio Oy hakee ohjelmistolupaa Kuopion seudulle. Radio Pooki Oy hakee lupaa Pohjois-Pohjanmaalle. Tuotantoyhtiö Kuvaputki Oy / Canava Porvoo hakee ohjelmistolupaa Päijät-Hämeen alueelle.

Radiotoiminnan ohjelmistolupahakemukset
Samaan aikaan oli haettavissa ohjelmistolupia radiotoimintaan digitaalisissa televisioverkoissa. Näitä toimilupia myönnetään korkeintaan neljälle rinnakkaiselle ohjelmistolle.

Hakemuksia jätettiin kolme kappaletta. Hakijat ovat Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy / Radio Seinäjoki, Kristillinen Media Oy sekä Pro Radio Oy.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö


2.10.03: Uusi tekijänoikeusneuvosto asetettu

Valtioneuvosto asetti torstaina tekijänoikeusneuvoston kolmivuotiskaudeksi. Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Uuden neuvoston toimikausi on 15.10.2003-14.10.2006. Neuvoston puheenjohtajana jatkaa professori, oikeustieteen tohtori Niklas Bruun.

Neuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat ja suojakohteiden käyttäjät. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, tekijänoikeuteen perehtyneitä henkilöitä, jotka eivät edusta oikeuksien haltijoiden ja suojakohteiden käyttäjien etuja.

Lähde: Opetusministeriö


Palaa sisällysluetteloon

 

TANSKA 

5.9.2003: Julkisen palvelun ohjelmien jakelu digitalisoidaan kokonaisuudessaan

Muutaman vuoden kuluessa voivat kaikki ihan tavallisen antennin ja integroidun digitelevision tai set-top-boxin omistajat vastaanottaa DR1, DR2 ja TV2 lähettämiä julkisen palvelun tv-ohjelmia (alueellisine lähetyksineen) digitaalisessa muodossa, sanotaan Tanskan kulttuuriministeriön lehdistötiedotteessa. Tämä on vuosien 2002-2006 mediasopimuksen tehneiden puolueiden (hallituksen ja Tanskan kansanpuolueen) digitaalisesta maaverkosta tehdyn lisäsopimuksen sisältö.

Puolueet olivat alun perin pyrkineet aloittamaan digitaaliset maaverkkolähetykset (DDT) suurimittaisemman mallin mukaan. Tarkoituksena oli pystyä tarjoamaan laajemmat lähetysmahdollisuudet kaupalliselle DTT-operaattorille.

Lisäsopimuksen mukaan julkisen palvelun asemien tulee yhteistyössä rakentaa digitaalista lähetysverkkoa ja hallinnoida lähetyskapasiteettia. Lisäksi asemat velvoitettiin kehittämään digitaalisia ohjelmia ja uusia digitaalisia palveluita kuten esimerkiksi pitkälle kehitettyä tekstitelevisiota ja viittomakielen tulkkausta.

Televisiohjelmat näkyvät ihan tavallisen tv-antennin kautta, lisävarusteeksi on kuitenkin hankittava jokin digitaalinen vastaanotin, esim. set-top-boxi.

Lähde: Tanskan kulttuuriministeriö

Palaa sisällysluetteloon

 

POHJOLA 

24.10.2003: Pohjolassa lehdistön vapaus vahva

Maailman lehdistön vapautta kuvaavan listan kärjessä ovat Suomi, Islanti, Alankomaat ja Norja. Listan on työstänyt Reporters Without Borders. Tanska löytyy viidenneltä sijalta ja Ruotsi yhdeksänneltä. Kaiken kaikkiaan listaan on otettu mukaan 166 maata.

Reporters Without Borders julkiaisi listan ensimmäistä kertaa viime vuonna ja aivan kuten edellisvuonna tänäkin vuonna lehdistöllä Aasiassa on pahimmat edellytykset toimia. Mm. Pohjois-Korea, Burma, Laos ja Kiina löytyvät listan häntäpäästä. USA on 31. sijalla ja Italia 53. sijalla.

Lähde: EJC Media News Digest/ABC News Online/European Observer


22.9.2003: Pohjoismainen alue-tv aloittaa 2004

– Muuttakaa Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston sääntöjä, jotta myös alueelliset pohjoismaiset yhteistyöprojektit voisivat saada tukea. Näin vetosi TV2Nordin johtaja Bent Bjørn Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikoihin Frederikshavnin syyskokouksessa.

TV2Nord tuottaa Skandinavian kolmion, eli Etelä-Norjan, Länsi-Ruotsin ja Pohjois-Jyllannin alueyhteistyöhankkeen, puitteissa alueellisia tv-ohjelmia yhdessä Ruotsin ja Norjan tv:n kanssa. Tällä hetkellä tuotannossa on kymmenen ohjelmaa. Sarjan ensimmäinen osa käsittelee näillä kolmella alueella asuvien lasten ja nuorten arkea. Ohjelmilla pyritään valottamaan maiden yhtäläisyyksiä ja eroja, ja tavoitteena on myös oikoa kolmioalueen asukkaiden keskinäisiä ennakkoluuloja. Ensimmäinen ohjelma on valmiina lähetettäväksi lokakuussa 2004.

Projektin rahoittavat kokonaisuudessaan kolmioyhteistyön osapuolet, mutta toimituksilla on täysin vapaat kädet. Tulevaisuudessa Skandinavian kolmion alue-tv aikoo tuottaa uutis- ja dokumenttiohjelmia.

Lähde: Pohjoismaiden neuvosto & Pohjoismaiden ministerineuvosto


Palaa sisällysluetteloon